CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI TUYỂN GẤP TƯ VẤN TRONG NƯỚC

16/05/2016 09:47

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang cần tuyển biên dịch tài liệu và phiên dịch song song cho Hội thảo khởi động lộ trình đổi mới chính sách trợ giúp cho trẻ em

CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI TUYỂN GẤP TƯ VẤN TRONG NƯỚC
Mục đích:

Trong khuôn khổ dự án “An sinh xã hội thân thiện với trẻ em ở Việt Nam”, kế hoạch

2015-2016, Cục Bảo trợ xã hội tổ chức Hội thảo khởi động lộ trình đổi mới chính sách trợ giúp

cho trẻ em.

Mục tiêu chung: xây dựng một kế hoạch tổng thể, lộ trình cải cách chính sách hỗ trợ tiền

mặt cho trẻ em hướng tới phát triển một gói hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em (child benefit), cụ thể:

i) Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cải cách trợ cấp tiền mặt, bao gồm cả khía cạnh đổi

mới chính sách và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt tập trung vào cải cách trợ cấp tiền mặt

cho trẻ em.

ii) Chia sẻ các bài học kinh nghiệm quốc tế về chương trình hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em, đặc

biệt là các trợ giúp tiền mặt phổ quát cho trẻ em tuổi từ 0-3 và tác động của chúng.

iii) Thảo luận và xây dựng kế hoạch, lộ trình trợ giúp xã hội, tập trung cải cách trợ cấp tiền

mặt cho trẻ em và tiến trình cải cách chính sách hướng tới phát triển và thiết kế một gói hỗ trợ

tiền mặt cho trẻ em (child benefit).

Để Hội thảo triển khai tốt cần có biên dịch tài liệu và phiên dịch song song cho Hội thảo.

 Nhiệm vụ phiên dịch:

Biên dịch tài liệu và phiên dịch song song cho Hội thảo khởi động lộ trình đổi mới chính

sách trợ giúp cho trẻ em.

Thời gian: 

- Biên dịch tài liệu: Từ ngày 24/5/2016 – 30/5/2016

- Phiên dịch song song: Ngày 30 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Hà Nội

Yêu cầu trình độ:

- Trình độ đào tạo từ cử nhân trở lên chuyên ngành về tiếng Anh;

- Có ít nhất từ 7- 10 năm kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm dịch song song tại các Hội thảo quốc tế của

UNICEF;

Hợp đồng và lương

Các chi phí liên quan cho tư vấn trong nước sẽ được chi trả theo Hướng dẫn của LHQ-

EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam.

 

Nộp đơn

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 23 tháng 5 năm 2016, bao gồm Lý lịch

cá nhân (Tiếng Anh và Tiếng Việt) gửi trực tiếp hoặc qua fax hoặc email tới:

Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội-số 35, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.

            Tel: 043-7478675; Fax : 043.747.8674 ; Email: honglien168@gmail.com.
;

kartal escortgebze escort

Scroll