Tuyển chuyên gia hỗ trợ Xây dựng hướng dẫn về điều phối công tác trợ giúp bằng tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp

24/06/2021 14:41

Cục Bảo trợ xã hội cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng hướng dẫn về điều phối công tác trợ giúp bằng tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp

Tuyển chuyên gia hỗ trợ Xây dựng hướng dẫn về điều phối công tác trợ giúp bằng tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp

1. Bối cảnh

Việt Nam là một trong 10 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo thống kê, hàng năm Việt Nam xảy ra trên 10 cơn bão, nhiều vùng mưa lũ lớn, hạn hán, mất mùa trên diện rộng.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và nặng nề đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế- xã hội, đời sống dân sinh của một bộ phận lớn dân cư ở Việt Nam, đồng thời dịch bệnh ngày càng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, đời sống kinh tế của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế. Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành rất nhiều quyết sách kịp thời và phù hợp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn đó như Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ…

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách cũng không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế, chồng chéo trong việc xác định vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành các cấp trong hướng dẫn rà soát, thống kê xác định đối tượng, mức độ thiệt hại, các quy trình, hồ sơ trợ giúp đối tựơng. Do đó, công tác trợ giúp bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp còn lúng túng, thiếu kịp thời và đã gặp những khó khăn nhất định. Bộ LĐTBXH thấy rằng cần phải tăng cường năng lực hệ thống trợ giúp xã hội tổng thể - cần thiết nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về công tác trợ giúp bằng tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ những người là công tác triển khai chính sách trợ giúp khẩn cấp để hệ thống được triển khai đồng bộ, thống nhất xác định rõ vai trò, trách nhiệm và có những nghiệp vụ chính xác, phù hợp trong quá trình trợ giúp.

2. Mục đích: Xây dựng tài liệu hướng dẫn về điều phối công tác trợ giúp bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp cho trẻ em (xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ LĐTB &XH, các tỉnh và các đối tác liên quan khác trong công tác phối hợp thực hiện hỗ trợ trước, trong và sau các tình huống khẩn cấp, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh).

3. Yêu cầu: Qui trình thiết kế khoa học, đảm bảo tính kịp thời, thống nhất, hạn chế sự chồng chéo trong các đơn vị, thúc đẩy vai trò, cơ chế phối hợp giữa các ban ngành các cấp trong triển khai thực hiện chính sách, nghiệp vụ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đoàn thể các cấp tham gia công tác trợ giúp khẩn cấp.

4. Tiêu chuẩn đối với chuyên gia tư vấn: VNM3 (18 ngày)

4.1. Nhiệm vụ cần thực hiện

- Xây dựng đề xuất hoạt động, kế hoạch chi tiết (02 ngày);

- Tổng quan các qui định chính sách trợ giúp bằng tiền mặt cho trẻ em trong các tình huống khẩn cấp (4 ngày);

- Xây dựng Quy trình, nội dung và trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác thực hiện trợ giúp bằng tiền mặt cho trẻ em trong các tình huống khẩn cấp: xác định đối tượng, xác định mức độ thiệt hại, phê duyệt hồ sơ, chi trả trợ cấp (9 ngày)

- Tham vấn, lấy ý kiến đánh giá tại cuộc họp kỹ thuật (01 ngày).

- Hoàn thiện nội dung (2 ngày).

4.2. Tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm

- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Chính sách công, Chính sách phát triển, Kinh tế Xã hội, Luật, Khoa học Quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ).

- Có ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy về chính sách, hoạch định chính sách liên quan đến an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, tư pháp cho nhóm người dễ bị tổn thương, giảm nghèo,…

-  Có kỹ năng giao tiếp, quản lý, làm việc theo nhóm và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn với các cơ quan chính phủ, các tổ chức UN.

- Có kinh nghiệm tổng hợp tài liệu, viết báo cáo nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn hệ thống theo dõi, đánh giá các chính sách, chương trình về ASXH...

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, dự án trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng chính sách, am hiểu luật pháp,…

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng văn kiện dự án, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chính sách.

- Ưu tiên những người đã hợp tác làm việc với các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH/Bộ Nông nghiệp và PTNT và UNICEF, các tổ chức UN.

4.3. Thời gian thực hiện: Tổng số ngày công thực hiện hoạt động tư vấn là 18 ngày, thời gian từ tháng 7 đến ngày 10/8 năm 2021.

- Hình thức làm việc: Không thường xuyên, khoán ngày công theo nội dung công việc.

4.4. Đầu ra hoạt động: Tài liệu hướng dẫn điều phối công tác trợ giúp tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp nộp trước ngày 10/8.

5. Kinh phí thực hiện tư vấn  

Phí cho chuyên gia được tính theo quy định của UN-EU cost norms phù hợp với trình độ, yêu cầu kỹ thuật và trách nhiệm công việc của chuyên gia.

Chuyên gia có trách nhiệm đóng thuế thu nhập theo pháp luật hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập.

Ghi chú:

Các ứng viên quan tâm phải gửi Lý lịch cá nhân trước ngày 19 tháng 7 năm 2021 tới:

Cục Bảo trợ xã hội - Số 67A Trương Định – Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 0243-7478672; Mobile: 0987520088 (Ms. Hương); Email: quynhhuongspd@gmail.com

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll