CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

09/08/2016 04:29

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang cần tuyển phiên dịch và biên dịch tài liệu

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC
I. Mục đích: 
Trong khuôn khổ dự án “An sinh xã hội thân thiện với trẻ em ở Việt Nam”, kế hoạch 2015-2016, Cục Bảo trợ xã hội tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em" nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và phương pháp trợ giúp cho trẻ em, bao gồm cả khía cạnh đổi mới chính sách và cải cách thủ tục hành chính.
Để Hội thảo triển khai tốt cần có biên dịch tài liệu và phiên dịch song song cho Hội thảo.
II. Nhiệm vụ của phiên dịch + biên dịch
Điều khoản tham chiếu này xây dựng cho phiên dịch, biên dịch. Phiên dịch, biên dịch được tuyển dụng có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ dưới đây:
+ Biên dịch tài liệu cho Hội thảo "Nâng cao năng lực xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em"
 + Phiên dịch song song cho Hội thảo Hội thảo "Nâng cao năng lực xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em"
III. Thời gian và kế hoạch thực hiện
- Biên dịch tài liệu: khi có tài liệu Hội thảo
- Phiên dịch song song: ngày 29 tháng 8 năm 2016
IV. Tiền lương 
Lương của phiên dịch được trả theo mức quy định của EU 
- Biên dịch dự kiến 85 trang, mức lương 20.400.000đ 
- Phiên dịch mức: 13,300,000đ/ngày
Phiên dịch, biên dịch có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập theo như quy định hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập.

V. Tiêu chuẩn phiên dịch, biên dịch
Quá trình tuyển dụng sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn chung. Phiên dịch, biên dịch được tuyển dụng phải có tiêu chuẩn cơ bản:
- Trình độ đào tạo từ cử nhân trở lên chuyên ngành về tiếng Anh; 
- Có ít nhất từ 7- 10 năm kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh;

- Phiên dịch có kinh nghiệm dịch song song tại các Hội thảo quốc tế.

Nộp đơn
Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 23 tháng 8 năm 2016, bao gồm Lý lịch
cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi trực tiếp hoặc qua fax hoặc email tới:
Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội-số 35, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tel: 043-7478675; Fax : 043.747.8674 ; Email: honglien168@gmail.com.

;

kartal escortgebze escort

Scroll