Tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng Luật/Nghị định Công tác xã hội

Tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng Luật/Nghị định Công tác xã hội
Cục Bảo trợ xã hội cần tuyển 04 chuyên gia hỗ trợ xây dựng Luật/Nghị định Công tác xã hội

Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ LĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ LĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ LĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

Quyết định số 596/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2019 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tài liệu "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội"

Tài liệu "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội"
Năm 2018, Cục Bảo trợ xã hội đã phối hợp với Nhà xuất bản Thống kê xuất bản cuốn sách "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội". Cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, quy định...

Thông báo chuyển trụ sở làm việc

Thông báo chuyển trụ sở làm việc
Kể từ ngày 01/8/2018, Cục Bảo trợ xã hội chuyển trụ sở làm việc sang địa chỉ: 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Liên kết đối tác
Ghóp ý văn bản
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Scroll