Văn bản mới
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Tên tài liệu / văn bản Tệp tin Download Thao tác
Hướng dẫn bình xét khen thưởng đối với các cá nhân gương sáng thầm lặng vì cộng đồng Góp ý văn bản
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ) Góp ý văn bản
Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ LĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo Góp ý văn bản
Công văn số 256/BTXH-TGĐX ngày 13/5/2019 của Cục Bảo trợ xã hội v/v tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 Góp ý văn bản
Quyết định số 596/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2019 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Góp ý văn bản
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện Góp ý văn bản
Văn bản v/v nâng mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội của một số địa phương Góp ý văn bản
Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 v/v tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH v/v công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH. Góp ý văn bản
Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Công văn số 758/BTXH-VP ngày 23/10/2018 của Cục Bảo trợ xã hội v/v rà soát và thu thập cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Góp ý văn bản
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 Góp ý văn bản
Chương trình phối hợp giữa Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021 Góp ý văn bản
Quy chế đánh giá và phân loại đơn vị, công chức của Cục Bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Quy chế làm việc của Cục Bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Cục Bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Đề nghị rà soát và thu thập cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý trung tâm BTXH, CTXH Góp ý văn bản
Đề nghị BC kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2017 Góp ý văn bản
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 32      
Scroll