Văn bản mới
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Tên tài liệu / văn bản Tệp tin Download Thao tác
Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập Góp ý văn bản
Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 Góp ý văn bản
Công văn V/v Triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" Góp ý văn bản
Quyết định Phê duyệt Để án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 Góp ý văn bản
Thư Tuyển phiên dịch cho hội thảo Góp ý văn bản
Quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” Góp ý văn bản
Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Góp ý văn bản
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, qui mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, y tế, môi trường ban hành kèm theo QĐ số 1446/QĐ- TTg ngày 10 Góp ý văn bản
Hiển thị 1 - 10 trong tổng số 10      
Scroll