Văn bản mới
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Tên tài liệu / văn bản Tệp tin Download Thao tác
Công điện của Bộ LĐTBXH v/v chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân Góp ý văn bản
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin bảo trợ xã hội và giảm nghèo Góp ý văn bản
Quyết định v/v phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (sửa) Góp ý văn bản
Đôn đốc thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Quyết định về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Rà soát, cập nhật dữ liệu đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với Cổng dịch vụ/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh Góp ý văn bản
Hướng dẫn triển khai chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối loại tâm trí năm 2023 Góp ý văn bản
Tài liệu Hướng dẫn chi trả điện tử trong triển khai chính sách trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của TTCP phê duyệt đề án Quy hoạch mạng lưới trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Góp ý văn bản
Rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân Góp ý văn bản
Triển khai tài liệu hướng dẫn PHCN và tự chăm sóc đối với một số bệnh liên quan sau mắc COVID-19 Góp ý văn bản
Tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Góp ý văn bản
Thực hiện chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với NKT và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là NKT Góp ý văn bản
Quyết định số 2156/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 Góp ý văn bản
Quyết định số 1942/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trê em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 Góp ý văn bản
Công văn số 356/BTXH-CSBTXH ngày 19/7/2021 v/v thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Góp ý văn bản
Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ LĐTBXH Góp ý văn bản
Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 v/v ban hành danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và xã hội Góp ý văn bản
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH Góp ý văn bản
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 65      

kartal escortgebze escort

Scroll