Tuyển chuyên gia xây dựng modules học tập trực tuyến về quản lý trường hợp nạn nhân bom mìn và người khuyết tật

01/08/2020 13:57

Tuyển chuyên gia xây dựng modules học tập trực tuyến về quản lý trường hợp nạn nhân bom mìn và người khuyết tật

Cơ hội làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân bom mìn, người khuyết tật nói riêng và Bảo trợ xã hội nói chung

1. Thông tin cơ sở

Nhằm triển khai Kế hoạch hoạt động của dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do KOICA hỗ trợ, năm 2019 Cục bảo trợ xã hội họp tác với UNDP, Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình và Bình Định thu thập số liệu về người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định. Việc thu thập số liệu đã cho những kết quả sau: đã thu thập được số liệu sau (i) tại Quảng Bình đã thu thập được số liệu của 31,094 người khuyết tật (NKT) trong đó 4,393 là nạn nhân bom mìn (NNBM), (ii) Bình Định đã thu thập được dữ liệu của 43,832 NKT trong đó 1253 NNBM.

Dựa vào những số liệu này về NNBM tại Quảng Bình và Bình Định, năm 2020, dự án sẽ tập trung vào hỗ trợ nạn nhân bom mìn, bao gồm (i) đánh giá thêm và xác định nhu cầu để hoàn thiện hồ sơ quản lý trường hợp (ii) hỗ trợ khám sức khỏe và hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn bị tai nạn sau năm 1975

Trong năm 2020, với hỗ trợ của Dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, BỘ lao động thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2020 / TT. -BLĐTBXH ngày 14/2/2020 hướng dẫn về quản lý trường hợp ở các trung tâm bảo trợ xã hội, thông tư này thay thế cho thống số 01/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 6/1/2015. Trong 2 năm qua, dự án đã hỗ trợ việc tập huấn cán bộ công tác xã hội và công tác viên CTXH về quản lý trường hợp. Việc cán bộ luân chuyển hoặc thay đổi công tác và năng lực của đội ngũ cán bộ và cộng tác viên xã hội ở tuyền cơ sở về quản lý trường hợp còn hạn chế, đòi hỏi phải có những tập huấn lại và cập nhật những quy định luật pháp chính sách đảm bảo việc thực hiện không gặp khó khăn. Trong khí đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19, các hình thức tập huấn và hội thảo theo hình thức truyền thống không còn là hình thức được ưu tiên thực hiện, và do đó những giải pháp khác, như sử dụng công nghệ có thể hõ trợ việc triển khai các hoạt động này phù hợp với bối cảnh. Học tập thông qua công nghệ điện tử hoặc các nền tảng học tập dựa trên internet hiện đang được sử dụng ở các khu vực và lĩnh vực khác nhau và đã đem lại những thành công lớn. Nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dự án hỗ trợ việc xây dựng phát triển các modules học tập trực tuyến về quản lý trường hợp dành cho cán bộ làm công tác xã hội hỗ trợ NKT và nạn nhân bom mìn. Các modules học tập trực tuyến sẽ được thử nghiệm tại Quảng Bình và Bình Định và hoàn thiện trước khi áp dụng tại các tỉnh khác

2. Mục tiêu

a) Tăng cường năng lực cho nhân viên và cán bộ xã hội của tuyến xã, huyện, và tỉnh về quản lý trường hợp những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.

b) Góp phần thực hiện tốt hơn các quy định về quản lý trường hợp.

3. Mô tả hoạt động:

Hai chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Cục bảo trợ trong xây dựng nội dung, kịch bản, các ví dụ điển cứu, xây dựng các câu hỏi tự đánh giá. Các dự thảo nội dung sẽ được tham vấn với các chuyên viên của Cục bảo trợ xã hội, Chương trình phát triển LHQ, và các tổ chức liên quan được mời tham gia là thành viên của nhóm làm việc về xây dựng bộ công cụ học tập này sẽ góp ý với các nội dung dự thảo của 2 chuyên gia tổng hợp và phát triển.

Hai chuyên gia tư vấn sẽ là đầu mối phối hợp với một tổ chức chuyên nghiệp thiết kế bài giảng để cùng xây dựng và hoàn thiện các module học tập trực tuyến. Dự kiến, mỗi chuyên gia dành tổng cộng 10 ngày để thực hiện các hoạt động xây dựng nội dung và phối hợp với tư vấn thiết kế bài giảng, và thực hiện chuyến đi thử nghiệm nội dung học tập trực tuyến cùng với đại diện công ty thiết kế bài giảng trực tuyến tại 2 địa phương.

Chương trình học trực tuyến về quản lý ca người khuyết tật và nạn nhân bom mìn sẽ có 5 modules với các nội dung khác nhau: thu thập thông tin và nhu cầu của người khuyết tật; Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; Thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; Theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; Đánh giá vàkếtthúc quản lý trường hợp với người khuyết tật.

Sau mỗi một modules, sẽ có phần tự đánh giá học viên để chốt lại những điểm chính cần phải nhớ ở nội dung này, dưới dạng câu hỏi với nhiều lựa chọn trả lời.

Cuối chương trinh học sẽ có bài tự đánh giá tổng hợp.

Học viên có thể chọn học từ đầu đến cuối chương trinh, hoặc muốn tìm hiểu kỹ hơn về một nội dung của một module cụ thể.

Bản demo chương trình học tập dựa trên công nghệ sẽ được thử nghiệm với cán bộ công tác xã hội của xã, huyện và tỉnh ở Bình Định và Quảng Bình, để chỉnh sửa và hoàn thiện.

Modules học tập trực tuyến về quản lý trường hợp với NKT và NNBM sẽ được upload trên website của Cục bảo trợ xã hội.

Thời gian thực hiện: Tháng 8 đến tháng 10 năm 2020

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 - 12/2020

5. Yêu cầu năng lực

- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành: Công tác xã hội, chính sách công, chính sách phát triển, kinh tế - xã hội, Luật, Khoa học quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ);

- Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong toàn thời gian;

- Ưu tiên chuyên gia đã có thời gian làm việc với UNDP.

6 . Kinh phí: 3.000.000đ/ngày

 

 

;

kartal escortgebze escort

Scroll