[Molisa] Đề xuất phí, lệ phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

16/09/2016 11:37

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự kiến, lệ phí cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ này là 5.000.000 đồng

[Molisa] Đề xuất phí, lệ phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo đó, Thông tư quy định đối tượng nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài thì phải nộp phí; tổ chức được cấp, đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan được tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TBXH.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như sau:

Số TTNội DungMức thu
1

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng:

- Cấp mới

- Cấp đổi, cấp lại

5 triệu đồng/lần

2,5 triệu đồng/lần
2

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam:

- Tại Đài Loan

- Tại Malaysia

1.000 Đài tệ/hồ sơ

100 Ringgit/hồ sơ
3Phí xác minh giấy tờ cho người lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản100.000 đồng/hồ sơ

 

Cơ quan thu phí, lệ phí nộp 70% tiền phí thu được và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Cơ quan thu phí được trích 30% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho các nội dung chi theo quy định.

Dự kiến, Thông tư sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2017.

 

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll