Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024

13/03/2024 08:44

Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, ngày 12/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 978/BLĐTBXH-CBTXH gửi Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8 năm 2024.

Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số nội dung sau:

1. Tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8, năm 2024 với chủ đề "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối", bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích sau:

a) Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

b) Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

c) Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trang trọng, tiết kiệm và thiết thực.

Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch kỷ niệm ngày công tác xã hội thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và đúng quy định của Đảng, Nhà nước, gửi báo cáo kết quả tổ chức Ngày Công tác xã hội Việt Nam về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội; địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0903.268.279) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll