Triển khai công tác trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

05/12/2020 10:25

Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021, ngày 04/12/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4782/LĐTBXH-BTXH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021.

Triển khai công tác trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn bởi quá trình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, trong đó có hơn 25% dân cư cần sự trợ giúp xã hội. Bao gồm: hơn 11,4 triệu người cao tuổi, 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trên 9 triệu người có vấn đề sức khỏe tâm thần, 2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; có khoảng 5% hộ nghèo, 3% hộ cận nghèo, khoảng 2 triệu lượt hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm; 234.000 người nhiễm HIV được phát hiện; khoảng 30.000 nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình; ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị mua bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố.

Trợ giúp xã hội đột xuất và ứng phó với những vấn đề bất thường là những chính sách bắt buộc phải có đối với bất kỳ quốc gia nào, nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội. Đối tượng của chính sách trợ giúp xã hội đột xuất chủ yếu là các đối tượng gặp rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác. Những khó khăn của họ là khó khăn mang tính tạm thời, ngắn hạn và thông thường là trợ giúp một lần. Mục đích của chính sách này là giúp đối tượng bị rủi ro vượt qua khó khăn tạm thời để sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Cục Bảo trợ Xã hội đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4782/LĐTBXH-BTXH ngày 04/12/2020 chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021. Nội dung cụ thể của văn bản như sau:

Năm 2020, đại dịch Covid-19 và thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, bão kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021; chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trường hợp nguồn lực địa phương không đáp ứng đủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ gạo trước ngày 15/01/2021. Văn bản đề nghị hỗ trợ gạo nêu rõ các thông tin về số hộ, số khẩu cần hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 01 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

3. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

4. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo trợ xã hội) trước ngày 05/02/2021; báo cáo hàng ngày dịp nghỉ Tết từ 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 20/3/2021.
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll