Nhiều chế độ hỗ trợ cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng

19/07/2021 17:16

Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Nhiều chế độ hỗ trợ cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng

Trong đó, Bộ đề xuất quy định về các chế độ chính sách như: Hỗ trợ đào tạo sau đại học; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học; hỗ trợ hằng tháng.

Dự thảo nêu rõ điều kiện và phương thức thực hiện hỗ trợ đào tạo sau đại học như sau: Bác sĩ, dược sĩ đại học được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị; có cam kết thời gian làm việc tại đơn vị tối thiểu 5 năm sau khi nhận bằng tốt nghiệp, nếu không thực hiện đúng cam kết phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật và bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học; được hỗ trợ một lần sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Mức hỗ trợ được đề xuất cụ thể như sau: Mức 100 triệu đồng đối với người có bằng tiến sĩ và chuyên khoa cấp II; mức 50 triệu đồng đối với người có bằng thạc sĩ; mức 30 triệu đồng đối với người có bằng chuyên khoa cấp I.

Thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học

Điều kiện và phương thức thực hiện chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học được dự thảo nêu rõ: Bác sĩ, dược sĩ đại học được tuyển dụng lần đầu hoặc được tiếp nhận vào viên chức; hỗ trợ hằng năm trong thời gian 5 năm; có cam kết thời gian làm việc tại đơn vị tối thiểu 5 năm, nếu không thực hiện đúng cam kết phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ.

Mức hưởng đề xuất là: Mức 20 triệu đồng/năm đối với bác sĩ vào làm việc tại Trạm y tế xã; mức 15 triệu đồng/ năm đối với bác sĩ, dược sĩ đại học vào làm việc tại Trung tâm y tế huyện; mức 10 triệu đồng/ năm đối với bác sĩ, dược sĩ đại học vào làm việc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đối với bác sĩ, dược sĩ đại học có trình độ sau đại học, ngoài mức hưởng theo quy định này sẽ được hưởng thêm mức hỗ trợ đào tạo sau đại học (nếu chưa được hưởng).

Bên cạnh đó, theo dự thảo, cán bộ y tế trong diện hỗ trợ ngoài việc được hưởng mức thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học nêu trên còn được hưởng hỗ trợ hằng tháng như sau: 1- Bác sĩ, dược sĩ đại học làm việc tại Trung tâm y tế huyện; Trạm y tế xã; Phòng khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng.

2- Bác sĩ, dược sĩ đại học làm việc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; viên chức chuyên ngành y tế không phải là bác sĩ, dược sĩ đại học làm việc tại Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh được hỗ trợ 600.000 đồng/tháng.

3- Viên chức chuyên ngành y tế không phải là bác sĩ, dược sĩ đại học làm việc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll