Triển lãm online “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại (1961-2021)”

12/07/2021 15:55

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (1961-2021), Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả da cam và môi trường/Bộ Tư lệnh Hoá học (NACCET) phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (VAVA) và Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) tổ chức tổ chức triển lãm “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại (1961-2021)”. Triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 13/7/2021.

Triển lãm online “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại (1961-2021)”