Hỗ trợ người dân tỉnh Bình Phước hơn 432 tấn gạo do mất mùa

11/07/2022 16:22

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 806/QĐ-TTg ngày 09/7/2022 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ người dân do mất mùa năm 2022.

Hỗ trợ người dân tỉnh Bình Phước hơn 432 tấn gạo do mất mùa

Ngày 30/5/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước có Công văn số 1237/UBND-KGVX đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 432,78 tấn gạo cứu đói cho 8.409 hộ với 28.852 nhân khẩu thiếu đói do mất mùa năm 2022.

Căn cứ Điều 12, Chương III Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 5848/BTC-NSNN ngày 20/6/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 2333/LĐTBXH-BTXH ngày 05/7/2022 trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân tỉnh Bình Phước 432,78 tấn gạo cho 8.409 hộ với 28.852 nhân khẩu thiếu đói do mất mùa năm 2022, bằng với số gạo địa phương đề nghị.

Đến ngày 09/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 806/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ người dân do mất mùa năm 2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll