Đẩy mạnh chi trả tiền trợ cấp xã hội qua tài khoản cho người dân

30/06/2022 10:44

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong triển khai Đề án 06, để đem lại nhiều tiện ích cho người dân, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước và một số các ngân hàng thương mại tiến hành nghiên cứu phương án thông qua công tác cấp tài khoản định danh điện tử để thực hiện cấp tài khoản ngân hàng phục vụ chi trả tiền trợ cấp an sinh xã hội cho công dân Việt Nam (gọi tắt là tài khoản an sinh).

Đẩy mạnh chi trả tiền trợ cấp xã hội qua tài khoản cho người dân
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các ứng dụng của công nghệ đang ngày càng đi vào đời sống, Chính phủ kịp thời nắm bắt xu hướng tiến hành thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số quốc gia để tiến đến một nền Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Với quyết tâm thực hiện chuyển đổi số quốc gia, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTG phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” gọi tắt là Đề án số 06/CP.
Chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt là xu thế chuyển đổi số của quốc gia, từng bước đem lại tiện ích, tiết kiệm trong quản lý cũng như tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời với mục tiêu là một hệ thống thông tin lõi, cơ sở dữ liệu “gốc” của toàn bộ công dân Việt Nam. Từ đó, là trung gian kết nối Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương để tạo lên sự liên thông dữ liệu phục vụ quản lý dân cư bằng phương thức hiện đại, làm căn cứ cho cơ quan nhà nước khai thác, giúp giảm bớt các giấy tờ, khai báo thông tin, đơn giản hóa các hoạt động hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng xây dựng thành công hệ thống Căn cước công dân, đến nay đã chính thức đồng loạt cấp Thẻ căn cước mới cho Công dân trên toàn quốc với nhiều ưu điểm nổi bật (thẻ có gắn chip điện tử với phương án bảo mật cao; bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế, tính thẩm mỹ, bền, đẹp...). Việc cấp thẻ CCCD gắn chip mở ra cơ hội mới trong việc ứng dụng phát triển các dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến thời gian vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế triển khai tích hợp thông tin bảo hiểm y tế vào thẻ CCCD gắn chip để thí điểm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip vào thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh. Và gần đây nhất, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với vai trò cơ quan quản lý 02 hệ thống đã thực hiện nghiên cứu các thiết bị để có thể ứng dụng thẻ CCCD vào các hoạt động của ngành ngân hàng như xác thực chủ thẻ CCCD tại quầy thông qua thiết bị đối sánh sinh trắc học có trong thẻ CCCD gắn chip với sinh trắc học của chủ thẻ, hay sử dụng thẻ CCCD thay thể thẻ ATM để rút tiền mặt tại các ATM của ngân hàng.

Với nền tảng của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Bộ Công an được Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống Định danh và xác thực điện tử để định danh một cá nhân, tổ chức trên môi trường số, đồng thời xác thực thông tin của cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như tham gia các giao dịch điện tử.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong triển khai Đề án 06, để đem lại nhiều tiện ích cho người dân, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp nghiên cứu với Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động thương binh và xã hội cùng một số các ngân hàng thương mại tiến hành nghiên cứu phương án thông qua công tác cấp tài khoản định danh điện tử để thực hiện cấp tài khoản ngân hàng phục vụ chi trả tiền trợ cấp an sinh xã hội cho công dân Việt Nam gọi tắt là tài khoản an sinh.

Qua công tác phối hợp, các đơn vị đều thống nhất với nhau mục đích và lợi ích cấp tài khoản an sinh cụ thể là:

Một là, Bộ Công an phối hợp, kết nối với Ngân hàng thương mại mở tài khoản ngân hàng cho công dân gắn với số tài khoản định danh điện tử với mục đích phục vụ công tác chi trả an sinh xã hội đảm bảo nhanh nhất, thông tin công dân chính xác nhất và đến đúng đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định của Nhà nước.

Hai là, các cơ quan nhà nước sẽ thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội cho công dân qua duy nhất một số tài khoản là số mã số định danh điện tử công dân - chuỗi số duy nhất gắn với công dân. Nhằm bảo đảm công tác chi trả và giám sát chi trả tiền trợ cấp an sinh xã hội được chính xác, nhanh chóng, đúng người đúng thời điểm, giảm thiểu thủ tục trong quá trình thực hiện.

Ba là, công dân chỉ cần làm thủ tục một lần tại cơ quan Công an sẽ thực hiện được nhiều thủ tục cùng một lúc, không mất nhiều thời gian đi lại nhiều lần. Công dân chỉ cần ghi nhớ một dãy số duy nhất chính là số Định danh cá nhân - số tài khoản định danh điện tử công dân và cũng là số tài khoản ngân hàng phục vụ an sinh xã hội. Công dân có thể kịp thời nhận được hỗ trợ chính sách an sinh xã hội ở nhiều ngân hàng, tạo ra những công cụ thật sự thuận tiện, công dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

Với mục đích và chức năng của tài khoản ngân hàng phục vụ an sinh như trên, việc mở tài khoản an sinh gắn với tài khoản định danh điện tử công dân cần được thực hiện theo quy trình với các nguyên tắc sau:

- Mỗi công dân có tài khoản ngân hàng phục vụ an sinh gắn với số định danh cá nhân của công dân.

- Công dân được quyền lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản để đảm bảo quyền lợi của công dân cũng như các Ngân hàng thương mại.

- Trong quá trình thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, công dân có quyền lựa chọn là thủ tục đăng ký tài khoản an sinh. Sau khi hồ sơ của công dân được thu nhận, hệ thống Định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an xử lý cấp tài khoản định danh điện tử. Hồ sơ đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định là những hồ sơ đảm bảo khớp thông tin cá nhân, sinh trắc trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ Công an. Sau khi được phê duyệt cấp tài khoản định danh điện tử, thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng của công dân được hệ thống Định danh và xác thực điện tử ký số gửi sang hệ thống của ngân hàng thương mại để ngân hàng thực hiện mở tài khoản an sinh theo số định danh điện tử cho công dân.

- Sau khi mở tài khoản, hệ thống của ngân hàng thương mại tự động trả lại thông tin tài khoản cho hệ thống Định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Hệ thống Định danh và xác thực điện tử nhận thông tin tài khoản an sinh của công dân từ phía Ngân hàng và thực hiện cập nhật thông tin tài khoản an sinh vào tài khoản định danh điện tử của công dân. Công dân nhận thông tin về tài khoản an sinh đã được tích hợp thông qua ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS từ Bộ Công an.

Về công tác chi trả tiền trợ cấp an sinh xã hội, theo Cục Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội, Bộ LĐTBXH cần chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan địa phương trong quá trình lập danh sách các công dân thuộc diện hưởng trợ cấp an sinh xã hội của Nhà nước phối hợp với cơ quan Công an thực hiện xác minh thông tin công dân. Hệ thống CSDL của Bộ LĐTBXH gửi thông tin công dân được hưởng chính sách an sinh xã hội tới hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an (thông tin bao gồm số định danh, họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh). Hệ thống định danh và xác thực điện tử thực hiện rà soát thông tin công dân. Nếu thông tin đúng gửi trả thông tin tài khoản an sinh của công dân. Nếu thông tin sai trả kết quả thông tin công dân không chính xác. Bộ LĐTBXH gửi danh sách công dân thuộc diện hưởng trợ cấp an sinh xã hội kèm theo tài khoản an sinh sang Kho bạc nhà nước để phối hợp với các ngân hàng thương mại tiến hành chi trả tiền trợ cấp an sinh xã hội đến tài khoản an sinh của công dân.

Đối với công dân nhận được thông báo nhận tiền an sinh trên ứng dụng VNeID và có thể thực hiện rút tiền tại các kênh giao dịch của ngân hàng đã mở tài khoản (giai đoạn 1) hoặc rút tiền tại bất kỳ ngân hàng gần nhất (giai đoạn 2).

Qua các cuộc họp bàn, các bên cũng nhận thấy do quy trình cấp tài khoản an sinh là quy trình mới sẽ phát sinh các bước thực hiện trong quy trình không được quy định trong các văn bản pháp lý hiện hành. Cụ thể căn cứ theo Điều 12, 13 của Thông tư 23/2021/TT-NHNN, nếu thực hiện theo quy trình nêu trên sẽ xảy ra  trường hợp công dân chưa có CCCD gắn chip, tại thời điểm cán bộ ngân hàng nhận hồ sơ của công dân không có CCCD chip để thu thập bản sao y bản chính CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, Căn cứ theo khoản 3 điều 3 QĐ số 34/2021/QĐ-TTg, tài khoản định danh điện tử  Mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương Thẻ CCCD. Các dữ liệu của công dân được phê duyệt cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 được đối sánh thông tin cá nhân với CSDLQG về DC và đối sánh thông tin sinh trắc học với CSDL CCCD. Dữ liệu đăng ký tài khoản an sinh của công dân được gửi từ hệ thống Định danh và xác thực điện tử sang hệ thống của ngân hàng thương mại là các thông tin có trên thẻ CCCD của công dân (gồm các thông tin cá nhân, ngày cấp, nơi cấp của thẻ CCCD) đã được phê duyệt cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 (Không có thông tin sinh trắc học).

Từ đây, các đơn vị tham gia nghiên cứu quy trình cấp tài khoản an sinh để phục vụ chi trả tiền trợ cấp an sinh xã hội thống nhất báo cáo Chính phủ thực hiện quy trình cấp tài khoản nêu trên và có một số điểm đổi mới so với quy định cụ thể như sau:

(1) Các ngân hàng mở tài khoản an sinh cho công dân căn cứ theo dữ liệu của công dân nhận từ Hệ thống Định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an (dữ liệu của công dân sau khi Bộ Công an phê duyệt cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2).

(2) Trong biểu mẫu đăng ký tài khoản an sinh đề nghị không có thông tin ngày cấp vì đã có thông tin trong hồ sơ điện tử.

(3) Để đảm bảo an toàn tài khoản công dân, với khách hàng mới, các ngân hàng cấp hạn mức giao dịch dịch vụ ngân hàng điện tử theo quy định của NHNN về hạn mức giao dịch theo phương thức eKYC (hiện là Thông tư 16/2020/TT-NHNN). Khách hàng sẽ được nâng hạn mức giao dịch theo nhu cầu khi ra quầy của ngân hàng hoàn tất thủ tục KYC. Các trường hợp tài khoản ĐDĐT bị khóa, hệ thống Định danh và xác thực điện tử sẽ gửi trạng thái của tài khoản ĐDĐT sang hệ thống Ngân hàng thương mại để khóa tài khoản an sinh.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll