Tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu

15/10/2019 10:16

Cục Bảo trợ xã hội cần thuê một số chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/1/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xác định mức độ khuyết tật

Tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu

Thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 về xác định mức độ khuyết tật (Hoạt động 3.2.2.1)

1. Mục tiêu

Xây dựng tài liệu hướng dẫn Thông tư 01 đảm bảo các nội dung về các quy định chung về khuyết tật, hướng dẫn về nghiệp vụ xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng Giám định y khoa, kỹ năng phỏng vấn, quan sát để thực hiện xác định khuyết tật, kỹ năng xây dựng và thiết kế chương trình, nội dung tập huấn và thực hiện giảng dạy.

2. Phạm vi và nội dung nghiên cứu

Với mục tiêu trên, tài liệu sẽ được thực hiện có sự phối hợp của chuyên gia y tế, xã hội, giáo dục và các chuyên gia độc lập góp ý tài liệu. Vai trò và trách nhiệm của từng bên được mô tả chi tiết trong khung TOR (Điều khoản tham chiếu) tông thể cho toàn bộ nghiên cứu (Đính kèm). Cụ thể, chuyên gia nghiên cứu cần thực hiện các công việc như sau:

1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn Thông tư số 01 .

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo tham vấn, chủ trì/điều hành các cuộc thảo luận nhóm trong các cuộc họp và hội thảo được tổ chức bởi UNICEF và Cục BTXH.

3. Thử nghiệm tập huấn tài liệu hướng dẫn tại Hải Dương và Nghệ An

4. Chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu theo các ý kiến góp ý

3. Trách nhiệm của chuyên gia

3.3.1.Trách nhiệm của chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu:

- Rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật.

- Cùng các chuyên gia trong nhóm xây dựng tài liệu hướng dẫn Thông tư số 01 về xác định mức độ khuyết tật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo tham vấn, chủ trì/điều hành các cuộc thảo luận nhóm trong các cuộc họp và hội thảo được tổ chức bởi UNICEF và Cục BTXH, thảo đóng góp ý kiến và tổng hợp các ý kiến tại các hội thảo để hoàn thiện các chuyên đề cùng với sự góp ý của chuyên gia độc lập.

- Tham gia đầy đủ các thử nghiệm tập huấn tài liệu hướng dẫn tại Hải Dương và Nghệ An, thảo luận đóng góp ý kiến và tổng hợp các ý kiến tại các tập huấn để hoàn thiện các chuyên đề.

- Chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu theo các ý kiến góp ý.

- Chịu trách nhiệm về đảm bảo tiến độ, hoàn thiện các sản phẩm, công việc, và chất lượng của các sản phẩm.

3.1.2. Đối với chuyên gia góp ý chỉnh sửa nội dung tài liệu

- Chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo tài liệu hướng dẫn thông tư 01

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo tham vấn, chủ trì/điều hành các cuộc thảo luận nhóm trong các cuộc họp và hội thảo được tổ chức bởi UNICEF và Cục BTXH, thảo đóng góp ý kiến và tổng hợp các ý kiến tại các hội thảo để hoàn thiện các chuyên đề.

- Tham gia đầy đủ các thử nghiệm tập huấn tài liệu hướng dẫn tại Hải Dương và Nghệ An, thảo luận đóng góp ý kiến và tổng hợp các ý kiến tại các tập huấn để hoàn thiện các chuyên đề.

- Chịu trách nhiệm về đảm bảo tiến độ, hoàn thiện các sản phẩm, công việc, và chất lượng của các sản phẩm.

4. Trình độ chuyên môn của chuyên gia

4.1 Đối với chuyên gia xây dựng nội dung

- Đối với chuyên gia yêu cầu có trình độ chuyên môn về y tế/giáo dục/xã hôi liên quan tới lĩnh vực khuyết tật, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng các chương trình, đề án chính sách về khuyết tật.

- Chuyên gia cần có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Luật, kinh tế, xã hội, khoa học quản lý, công tác xã hội, hoặc một số chuyên ngành khác có liên quan.

- Có kỹ năng phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai thực hiện; đã từng viết các báo cáo nghiên cứu, đánh giá hoặc soạn thảo các đề án, dự án trong lĩnh vực lao động - xã hội.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn.

4.2. Đối với chuyên gia độc lập góp ý tài liệu

- Đối với chuyên gia yêu cầu có trình độ chuyên môn về lĩnh vực khuyết tật, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng các chương trình, đề án chính sách về khuyết tật.

- Chuyên gia cần có trình độ chuyên môn từ Thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Luật, kinh tế, xã hội, khoa học quản lý, công tác xã hội, hoặc một số chuyên ngành khác có liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng các chương trình, đề án, Kế hoạch tổng thể thực hiện các chương trình, đề án cấp quốc gia trong lĩnh vực an sinh xã hội, trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế.

- Có kỹ năng phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai thực hiện; đã từng viết các báo cáo nghiên cứu, đánh giá hoặc soạn thảo các đề án, dự án trong lĩnh vực lao động - xã hội.

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giải dạy, nghiên cứu, xây dựng Chương trình, đề án, văn kiện dự án.

5. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM

Các báo cáo được trình bày bằng Tiếng Việt, theo bố cục do Tư vấn đề xuất, được thống nhất giữa Cục Bảo trợ xã hội và UNICEF. Các sản phẩm đạt yêu cầu được Cục Bảo trợ xã hội, BQLDA Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và UNICEF chấp nhận.

Ghi chú:

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 04 tháng 11 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua email tới:

Cục Bảo trợ xã hội - Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 0243-748661; Email: cs.btxh@gmail.com
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll