Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội

13/04/2022 10:05

Tính đến nay, Hội người cao tuổi Việt Nam có hơn 9,7 triệu hội viên, chiếm trên 85% tổng số người cao tuổi cả nước. Các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” góp phần phát huy vai trò người cao tuổi và Hội Người cao tuổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội
Mặc dù thời gian qua, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn nhiều mặt đối với đời sống dân sinh, tác động lớn đến đời sống của NCT nhưng được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ngành, Ban Đại diện Hội NCT tại các tỉnh trên cả nước quán triệt thực hiện toàn diện nội dung chương trình công tác hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, sản xuất, để mỗi hội viên trong Hội đều gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại mỗi địa phương.
Phần lớn người cao tuổi muốn có việc làm để bảo đảm thu nhập và tránh lệ thuộc vào con cháu.
 
Hội NCT và Bộ NN& PT Nông thôn đã tổ chức ký và triển khai CTPH thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới" và với Bộ Tài nguyên & Môi trường về tham gia bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng” đã góp phần động viên hội viên NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Kết quả NCT đã đông góp hơn 10,6 triệu ngày công, hơn 3.000 tỉ đồng, hiển 24,4 triệu m2 đất xây dựng đường giao thông, kênh mương, nhà văn hoá, trường học, cơ sở y tế...NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, hiện nay có trên 6,5 triệu NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, trong đó có 99 905 NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; NCT đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở địa phương...

Như vậy Hội Người cao tuổi các cấp đã tham gia có hiệu quả chương trình phối hợp với các Bộ, ngành nhằm phát huy vai trò người cao tuổi và nâng cao vị thế của người cao tuổi trong xã hội.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll