Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT

21/02/2019 14:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Theo đó, nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Nghị định quy định rõ quyền của nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh sẽ được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Nghị định 18/2019/NĐ-CP quy định rõ quyền của nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh sẽ được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội. Con của các nạn nhân này là trẻ em thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học bổng, kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật. Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Đối với các nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh sẽ được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua BHYT và được hưởng chính sách BHYT theo quy định về BHYT; hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng; được hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm; được hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội.

Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh; hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh có 8 Chương, 50 Điều, quy định cụ thể về: Việc lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; Về hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ; Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ và hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ; Hợp tác quốc tế trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ…/.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll