Tuyển dụng Phiên dịch, biên dịch và chuyên gia báo cáo tham luận

14/09/2017 09:38

Tuyển dụng Phiên dịch, biên dịch và chuyên gia báo cáo tham luận

 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Dự án “An sinh xã hội thân thiện với trẻ em”

(Với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam) 

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang cần tuyển:

+ Phiên dịch, biên dịch cho Hội thảo" Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tích hợp chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em"

+ Chuyên gia báo cáo tham luận về tích hợp chính sách tại Hội thảo" Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tích hợp chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em"

 I. Phiên dịch, biên dịch:

1. Nhiệm vụ:

+ Biên dịch tài liệu cho Hội thảo " Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tích hợp chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em".

 + Phiên dịch song song cho Hội thảo Hội thảo "Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tích hợp chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em".

2. Thời gian: 

- Biên dịch tài liệu: Khi có tài liệu Hội thảo

- Phiên dịch song song: sáng ngày 28 tháng 9 năm 2017

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Yêu cầu trình độ:

- Trình độ đào tạo từ cử nhân trở lên chuyên ngành về tiếng Anh;

- Có ít nhất từ 7- 10 năm kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh;

- Ưu tiên Phiên dịch có kinh nghiệm dịch song song tại các Hội thảo quốc tế.

II. Chuyên gia báo cáo tham luận và trình bày về tích hợp chính sách

1. Số lượng

Chuyên gia viết báo cáo tham luận - 03 người đang công tác hoặc từng công tác và làm việc trong lĩnh vực có liên quan tại các Bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (02 người); Bộ Tài chính (01 người); Bộ Giáo dục và Đào tạo  (01 người)

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tài liệu có nội dung liên quan đến Hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em";

- Viết bài tham luận: Kết quả thực hiện tích hợp chính sách trợ giúp xã hội trong lĩnh vực Bộ mình quản lý; định hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Trình bày tại Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tích hợp chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em

3. Thời gian:

- Thời gian bắt đầu làm việc từ 26/9/2017 – 28/9/2017

- Tổng thời gian làm việc là 3 ngày

4. Sản phẩm: Báo cáo tham luận tại Hội thảo

5. Địa điểm: Hà Nội

6. Yêu cầu trình độ:

- Trình độ thạc sỹ trở lên.

- Có 5 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.

- Có mối quan hệ tốt với các cơ quan đối tác, kỹ năng giao tiếp tốt.

 Hợp đồng và lương

Các chi phí liên quan cho phiên dịch, biên dịch và tư vấn trong nước sẽ được chi trả theo Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam.

Nộp đơn

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 9 năm 2017, bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi trực tiếp hoặc qua fax hoặc email tới:

Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội-số 35, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tel: 0243-7478675; Fax : 0243.747.8674 ; Email: honglien168@gmail.com.

 


 

;

kartal escortgebze escort

Scroll