Tăng cường các biện pháp thực chất, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19

02/08/2021 17:44

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Bộ LĐTBXH, Cục Bảo trợ xã hội đã ban hành văn bản yêu cầu các Phòng, đơn vị thuộc Cục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường các biện pháp thực chất, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2477/LĐTBXH-VP ngày 01/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp thực chất, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 843/QĐ-LĐTBXH ngày 23/7/2021 của Bộ trưởng ban hành Phương án ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Cục:

1) Quán triệt, thực hiện nội dung các văn bản nêu trên, tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan.

2) Lịch Lãnh đạo, CC&NLĐ làm việc tại cơ quan gồm 02 Lãnh đạo Cục và 3 công chức Văn phòng Cục. Tất cả CC&NLĐ làm việc trực tuyến tại nhà đảm bảo tối đa yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, không để tình trạng nợ đọng, quá hạn nhiệm vụ được giao, trực điện thoại, khi có việc gấp được Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục triệu tập thì có mặt để xử lý.

3) Báo cáo thông tin kịp thời về các trường hợp công chức, người lao động của đơn vị là bệnh nhân COVID-19 (FO), đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) và những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 về Văn phòng Cục tổng hợp báo cáo. 

Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu các Phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll