Thủ tướng nhấn nút khai trương Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam

19/05/2015 03:09

Chiều 18/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và nhấn nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam - địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT qua mạng Internet.

Thủ tướng nhấn nút khai trương Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong những năm qua, ngành Bảo hiểm đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội của đất nước mà trụ cột là 3 chính sách lớn là: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Việc làm tốt công tác này đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.
“Đây là những trụ cột chính của BHXH và cũng là những trụ cột chính của lưới an sinh xã hội, đối tượng phục vụ rất lớn với 65 triệu người có BHYT, 12 triệu người có BHXH, 10 triệu người có BHTN. Yêu cầu đặt ra là phải làm tốt chính sách này, đây là định hướng xã hội chủ nghĩa, là lo cho dân, là vì đời sống của người dân...”.
Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục cải cách để làm sao việc phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, hay nói cách khác là phục vụ xã hội tốt hơn trong việc thực hiện các chính sách xã hội. Năm nay, Chính phủ đã thảo luận và quyết định phải giảm từ 235 giờ làm thủ tục BHXH trong một năm xuống còn 49,5 giờ để ngang bằng với các nước ASEAN-6 và cũng chỉ cần giảm khoảng 1-2 giờ nữa là bằng với các nước ASEAN-4.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khai trương
“Không phải duy ý chí, chúng ta có đủ năng lực, đủ ý chí, điều kiện để làm điều này, mà làm tức là phục vụ cho nhân dân, đất nước tốt hơn và hình ảnh của quốc gia tốt hơn, đây là năng lực cạnh tranh, là môi trường kinh doanh của đất nước”, Thủ tướng khẳng định.
Để thực hiện được mục tiêu còn 49,5 giờ, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, là trách nhiệm, là hành động thiết thực phục vụ nhân dân, đất nước. “Đồng chí cán bộ, đảng viên nào không làm tốt việc này, không đề cao trách nhiệm, không quyết liệt làm phải nghiêm túc kiểm điểm”.
Cùng với đó là tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các quy định của ngành, của các ngành liên quan, quy định nào không phù hợp phải sửa hoặc đề xuất sửa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của quốc gia có thể kết nối tới tận các cấp chính quyền, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam cần tiếp tục tập trung mạnh vào việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động, quản lý của ngành để giảm thời gian, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tính công khai, minh bạch...
Báo cáo về cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm tại Lễ khai trương, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc cải cách thủ tục hành chính của ngành; chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành đề xuất và tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
Cùng với việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, đảm bảo không làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết.
Để giảm chi phí, thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người tham gia BHXH, ngày 10/10/2014 BHXHVN đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH hủy bỏ nhiều biểu mẫu, hồ sơ, tiêu chí... không cần thiết; sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, thay đổi phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan BHXH giúp doanh nghiệp không mất thời gian đi lại, chờ đợi việc thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, không phải trả cước phí của dịch vụ vận chuyển hồ sơ liên quan đến BHXH, BHYT... Vì thế, trong năm 2014, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã giảm khoảng 100 giờ so với trước đây.
Đồng thời, để triển khai hệ thống giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thời gian qua, BHXHVN đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm.
Cùng với đó là hoàn thiện, bổ sung nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ hiện có; tổ chức mua sắm và triển khai các phần mềm giao dịch BHXH điện tử, bao gồm: Cổng Thông tin điện tử BHXH; Cổng giao dịch điện tử BHXH; Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ điện tử. Triển khai dự án xây dựng phần mềm tổng thể quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành để thay thế cho các ứng dụng cũ.
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ trong triển khai cài đặt, tập huấn và hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo sẵn sàng triển khai giao dịch điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn người lao động, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân khi giao dịch với cơ quan BHXH các cấp.
Các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai quyết liệt là: Cấp số định danh đối tượng tham gia BHXH, BHYT làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và triển khai các phần mềm nghiệp vụ tập trung toàn quốc; nghiên cứu triển khai thẻ BHYT điện tử. Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương. Hoàn thiện và triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng bao gồm cả phần mềm nghiệp vụ đã thí điểm trong thời gian vừa qua cũng như các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành công việc. Cung cấp các dịch vụ công bằng hình thức giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan BHXH, phấn đấu đến hết năm 2015 có khoảng 90% đơn vị giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và để đạt mục tiêu số giờ giao dịch của doanh nghiệp đối với hệ thống BHXH Việt Nam còn 49,5 giờ một năm. Phối hợp với Bộ Y tế triển khai hệ thống giám định BHYT liên thông kết nối với các cơ sở khám chữa bệnh...
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll