Cơ sở dữ liệu ngành LĐ-TBXH sẽ là cơ sở để thực hiện quản lý nhà nước của Ngành hiệu lực, hiệu quả, hướng tới thực hiện Chính phủ số trong tương lai

15/04/2021 11:38

Sáng ngày 14/4/2021, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã diễn ra cuộc họp về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của ngành LĐ-TBXH. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã tới dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Cơ sở dữ liệu ngành LĐ-TBXH sẽ là cơ sở để thực hiện quản lý nhà nước của Ngành hiệu lực, hiệu quả, hướng tới thực hiện Chính phủ số trong tương lai
Báo cáo tại cuộc họp, ông Lưu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Danh mục cơ sở dữ liệu của ngành LĐ-TBXH được xây dựng và ban hành nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành, thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu của Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Đặc biệt đối với Bộ LĐ-TBXH khi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực thì đây là một yêu cầu rất cấp thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ, phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương. Có thể nói với nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng quản lý, đối tượng thụ hưởng chính sách có tính đặc thù thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu cần có những thông tin trao đổi rõ ràng, chi tiết giữa các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị đầu mối về công nghệ thông tin là Trung tâm Thông tin.

chon-IMG-0605.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chủ trì cuộc họp
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ, đóng góp những ý kiến hết sức thiết thực về việc xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu của ngành LĐ-TBXH. Theo đó, các đại biểu cho rằng cần xác định, làm rõ, những dữ liệu nào là dữ liệu mở, dữ liệu mặc định và dữ liệu đặc thù, đồng thời bổ sung làm rõ một số cơ sở dữ liệu cung cấp cho danh mục cơ sở dữ liệu của Ngành. 
chon-IMG-0575.jpg
chon-IMG-0571_1.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, xác định rõ đây là một công việc quan trọng cần thực hiện để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ, ngành, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng, hệ thống điều hành quản lý Nhà nước của ngành LĐ-TBXH, của Bộ LĐ-TBXH cần thiết phải xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, bao quát toàn bộ những lĩnh vực của Bộ, ngành. Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh các cơ sở dữ liệu được xây dựng phải là những cơ sở dữ liệu “sống”, được rà soát và đảm bảo thông tin, dữ liệu được cập nhật kịp thời, thường xuyên để đáp ứng yêu cầu quản lý theo từng thời điểm của Bộ, ngành.

Thứ trưởng giao Trung tâm Thông tin chủ trì, làm đầu mối, xây dựng quy chế xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, triển khai cung cấp dữ liệu và quản trị dữ liệu của Ngành. Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Thông tin gấp rút tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu và bổ sung hoàn thiện, gửi dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của Ngành tới các thủ trưởng của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ để góp ý, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ.

chon-IMG-0591.jpg
Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll