Vĩnh Long: Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội

10/04/2013 08:00

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có 7 huyện, 01 thành phố với 107 xã, phường, thị trấn; dân số trên 1,02 triệu người, trong đó gần 80% sống ở nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2010 là 6%. Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, tỉnh còn đặc biệt quan tâm tới các vấn đề về an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế. Các chính sách trợ giúp luôn được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng chế độ và đúng đối tượng thụ hưởng.

Vĩnh Long: Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 16.970 hộ nghèo, trên 16.800 hộ cận nghèo, 79.413 người cao tuổi, 10.456 người khuyết tật, 25.590 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 1.000 người nhiễm HIV được phát hiện, 754 người nghiện ma túy, trên 70 người có hồ sơ bán dâm và trên 13.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang được sự trợ giúp thường xuyên từ ngân sách Nhà nước (bao gồm người cao tuổi, người tàn tật nặng, người già yếu cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ lang thang, người tâm thần, trẻ khuyết tật…). Ngoài ra, còn hàng ngàn cá nhân, gia đình, nhóm nảy sinh các vấn đề xã hội như ly thân, ly hôn, sao nhãng việc chăm sóc, giáo dục con cái, căng thẳng vì nghèo đói, bị xâm hại tình dục, bỏ nhà đi lang thang, tệ cờ bạc, trộm cắp…). Sự biến động số lượng ở mỗi nhóm đối tượng rất khác nhau, đặc biệt là nhóm người khuyết tật, người lang thang kiếm sống, người nghèo, người nghiện ma túy, người nhiễm HIV, người già, phụ nữ bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bỏ rơi và các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội hiện đang có xu hướng tăng. Các đối tượng này thường tập trung ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hay xảy ra thiên tai bão lụt, điều kiện sống rất khó khăn.

Trước thực trạng đó, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều cơ chế chính sách trợ giúp như: tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trợ cấp xã hội hàng tháng và tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 trung tâm, trong đó có 03 trung tâm bảo trợ xã hội và 01 Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội thường xuyên nuôi dưỡng trên 600 đối tượng là người tàn tật, người cao tuổi cô đơn, người tâm thần và trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi . Tuy nhiên, do công tác xã hội là một lĩnh vực mới, nhận thức của các ngành, các cấp và người dân còn hạn chế, các trung tâm liên quan đến công tác xã hội mới được thành lập chủ yếu ở ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước là chính. Hơn nữa, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hồi chức năng cho người khuyết tật, người tâm thần còn nghèo nàn; phương pháp chăm sóc, điều trị, trợ giúp đối tượng còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn, nhân viên công tác xã hội trong các trung tâm chưa được đào tạo chuyên ngành nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của các chính sách xã hội và công tác trợ giúp các đối tượng yếu thế của tỉnh.

 

Để công tác xã hội được xem là một nghề chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các cơ sở mang tính dịch vụ công tác xã hội phát triển, nâng cao an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh (Đề án 32) với mục tiêu nâng cao nhận thức của xã hội về nghề CTXH, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lương, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung kiện toàn mạng lưới công tác xã hội các cấp, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên, phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10%, trong đó mỗi xã, phường, thị trấn có một công chức chuyên trách; đến năm 2020, tăng khoảng 50% và bố trí thêm một công chức không chuyên trách. Đồng thời sẽ xây dựng thí điểm 2 trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH để tiếp nhận, đánh giá nhu cầu, tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 80% viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cơ quan lao động – thương binh và xã hội các cấp. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và người dân về vai trò, vị trí của nghề công tác xã hội, định hướng để người dân biết cách sử dụng dịch vụ công tác xã hội. Thiết lập các kênh thông tin đa chiều để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến phát triển nghề CTXH ở trong và ngoài nước.
Trong việc tổ chức và liên kết với các trường, cơ sở đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, nhân viên cộng tác viên công tác xã hội các cấp, tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2015 mỗi năm đào tạo cho 50 lượt người. Đối với việc tập huấn kỹ năng về công tác xã hội cho viên chức, nhân viên và cộng tác viên ở các cấp, ở trung tâm bảo trợ xã hội, trường học, bệnh viện, tỉnh đặt ra mục tiêu là bình quân mỗi năm sẽ tập huấn kỹ năng cho trên 150 lượt người. Tổng kinh phí thực hiên đề án trong cả giai đoạn là gần 20 tỷ đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Lành, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động- TBXH), thực hiện Đề án 32, với vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo, năm 2012, Sở Lao động -TBXH đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể phổ biến các kế hoạch, chính sách liên quan đến đề án, tổ chức tuyên truyền trên 10.000 cuộc cho hơn 322.000 lượt người là cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ thêm về nghề CTXH. Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Trường Đại học Lao động- Xã hội tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 640 cán bộ các cấp. Hỗ trợ cho 1.629 cộng tác viên dân số dinh dưỡng và trẻ em được hưởng phụ cấp với mức 297.000 đồng/người/tháng. Khảo sát mô hình và xây dựng đề án thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện tại, tỉnh đang mở 2 lớp đại học chuyên ngành về công tác xã hội cho 184 học viên tham gia.
Cũng theo bà Lành, thực hiện đề án 32 trong năm qua, tỉnh đã gặp phải một số khó khăn nhất định, phần nào ảnh hưởng tới kết quả thực hiện như kinh phí bố trí cho đề án còn ít. Năm 2012, tỉnh mới chỉ được bố trí 400 triệu đồng để thực hiện, trong đó kinh phí trung ương là 256 triệu đồng. Năm 2013, dự kiến kinh phí để triển khai các nội dung của đề án cũng chỉ khoảng 430 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 326 triệu đồng. Thêm nữa, lực lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, cộng tác viên làm CTXH còn hạn chế, chưa đáp ứng được việc thực hiện các hoạt động trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đông như hiện nay của tỉnh.
Trong năm 2013, tỉnh Vĩnh Long sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát mô hình về cách thức hoạt động của trung tâm bảo trợ xã hội; phối hợp với sở, ngành, UBMTTQ tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và người dân về vai trì, vị trí của nghề CTXH. Xây dựng và kiện toàn mạng lưới CTXH từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố, xã phường. Tổ chức đào tạo , đào tạo lại và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH. Thực hiện xã hội hóa các hoạt động CTXH theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cung cấp dịch vụ CTXH.
Đàm Hữu Hiệp


;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll