[LĐXH] Quảng Ninh: Triển khai hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực tệ nạn xã hội

12/12/2016 04:10

Thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh ( thuộc Sở LĐ-TBXH Quảng Ninh) đã triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động về phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào kết quả công tác phòng, chống tội phạm của ngành Lao động – TBXH.

[LĐXH] Quảng Ninh: Triển khai hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực tệ nạn xã hội

Học viên học nghề tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

Trong giai đoạn 2011-2015, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với các địa phương, đơn vị đã tổ chức hơn 100 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống TNXH cho cho các xã, phường, các trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức trong phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm, thu hút hơn 10.000 đại biểu tham dự.
Với chức năng là cơ quan thường trực Nghị quyết Liên tịch số 01, hằng năm Chi cục đều tham mưu cho Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức đánh giá, chấm điểm và ra quyết định công nhận mức chuyển hóa của các xã, phường, thị trấn trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh.
Để ngăn ngừa hoạt động mại dâm trên địa bàn, Chi cục đã duy trì 15 Đội công tác xã hội tình nguyện, 06 mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; 03 Mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức hoạt động có hiệu quả 10 mô hình phòng, chống mại dâm, trong đó: 08 mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm và hỗ trợ người bán dâm ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng tại 5/8 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm; mô hình hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm tại thành phố Hạ Long, mô hình thí điểm tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm do tổ chức Care quốc tế hỗ trợ. Thông qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cộng đồng trong phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy tại địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra Liên ngành 178 về phòng, chống mại dâm tại các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ phát sinh tệ nạn cao.
Ngoài ra, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tham mưu cho Sở Lao động – TBXH chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và các địa phương tổ chức dạy nghề và và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy trên địa bàn. Kết quả, 5 năm qua, Trung tâm đã phối hợp với các Trường nghề, cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 1.554 người (trong đó: sơ cấp nghề: 1.471 người; Trung cấp nghề: 83), bình quân mỗi năm dạy nghề cho 310 người. Tổ chức cho 100% học viên cai nghiện tại Trung tâm tham gia các tổ đội lao động trị liệu như: trồng trọt, chăn nuôi, đan lưới, làm mi mắt giả, làm đá mỹ nghệ… Tổng doanh thu từ lao động, sản xuất đạt hơn 21 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ, cải thiện bữa ăn cho đối tượng...
Các địa phương trong tỉnh cũng đã dạy nghề cho 1.511 người, tạo việc làm cho 436 người và có 19 người sau cai nghiện được vay vốn. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy được các địa phương triển khai thực hiện. Điển hình là Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Du lịch Quang Huy đã giúp 03 người trong Câu lạc bộ Vượt sóng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn vào làm việc. Câu lạc bộ Sinh thái An bình, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí  nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn quan tâm 25 triệu đồng đầu tư mua cá giống nuôi thả tại hồ sinh thái Sông Sinh...
Tuy nhiên, chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như hỗ trợ chương trình phòng chống mại dâm, ma túy, chương trình phòng chống mua bán người, và các mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm cho người hoàn lương và sau cai nghiện của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục; số người sau cai nghiện được dạy nghề và giải quyết việc làm chủ yếu là do chính gia đình người cai nghiện tạo ra. ...
Thời gian tới, Chi cục tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định chế độ, chính sách nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chính sách hỗ trợ người nghiện trong quá trình cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện; chế độ, chính sách cho các cán bộ  tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh.
PV
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll