Tiếp tục công tác triển khai Luật BHYT sửa đổi

17/10/2014 02:15

Sáng ngày 16/10/2014, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các Bộ, ngành về mẫu thẻ BHYT, biểu mẫu một số tờ khai tham gia BHXH, BHYT. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ

 Tiếp tục công tác triển khai Luật BHYT sửa đổi
Về mẫu thẻ BHYT, trên cơ sở mẫu thẻ cũ đang áp dụng và theo yêu cầu đặt ra của Luật BHYT sửa đổi, BHXH Việt Nam đã tiến hành xây dựng và đề xuất phương án mẫu thẻ BHYT sẽ được áp dụng khi Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực vào ngày 01/01/2015. Theo đó, mẫu thẻ BHYT được bổ sung thêm hai nội dung thông tin gồm, mã khu vực sinh sống (K1- khu vực khó khăn, K2- khu vực đặc biệt khó khăn; K3- xã đảo, huyện đảo); và thông tin về thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục. Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất về mẫu thẻ theo phương án BHXH Việt Nam đề xuất, và để thuận tiện cho người tham gia, cho cơ sở KCB cũng như cho công tác quản lý của Ngành BHXH, BHXH Việt Nam sẽ chủ động hoàn thiện mẫu thẻ BHYT mới và có văn bản chính thức gửi Bộ Y tế.

Tuy nhiên, điều mà các đại biểu đặc biệt quan tâm là các quy định thực hiện quá trình chuyển tiếp từ thẻ cũ sang thẻ mới. Việc đổi thẻ mới cho nhóm được cấp thẻ BHYT dài hạn (gồm trẻ em dưới 06 tuổi, hưu trí…) sẽ được thực hiện dần dần. Cơ quan BHXH đảm bảo xác nhận thời gian tham gia BHYT 05 liên tục cho người sử dụng thẻ cũ; đồng thời trao đổi, lấy ý kiến thống nhất với Bộ Y tế về biện pháp tách bạch rõ khoản đồng chi trả BHYT với khoản tự chi KCB dịch vụ của bệnh nhân. Về nội dung này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, Ban Thực hiện Chính sách BHYT chủ trì xây dựng và đưa ra các phương án thực hiện quá trình chuyển tiếp sao cho hiệu quả nhất.

Về phương án xây dựng biểu mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT; tờ khai thay đổi thông tin dành người tham gia BHXH; tờ khai tham gia BHXH, BHYT, tăng giảm lao động, mức đóng dành cho các DN, đơn vị do BHXH Việt Nam đưa ra, đa phần các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều thống nhất với các mẫu tờ khai đề xuất.

Về phương án xây dựng các biểu mẫu, tờ khai liên quan đến việc thực hiện BHYT theo hộ gia đình, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh trên cơ sở nội dung dự thảo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi hiện đang được Bộ Y tế và Bộ Tài chính xây dựng.

Tiếp thu các ý kiến tham gia, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh yêu cầu các ban nghiệp vụ liên quan, tiếp tục phối hợp để hoàn thiện mẫu thẻ BHYT, và điều chỉnh các biểu mẫu; nhanh chóng gửi xin ý kiến các Bộ, ngành. Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, các nội dung này cần phải tiến hành khẩn trưởng để kịp thời phục vụ công tác cấp thẻ BHYT cho người dân năm 2015 và phải hoàn chỉnh dự thảo các văn bản hướng dẫn trên tinh thần bám sát nội dung dự thảo của các Thông tư hướng dẫn, trước khi Luật BHYT sửa đổi chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2015./.
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll