Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội

03/06/2013 02:21

Ngày 31/5/2013, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất để công bố quyết định phê duyệt danh sách thành viên và thông qua quy chế làm việc của Ủy ban

 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội
Dự và chủ trì cuộc họp có Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền - Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội; Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban; các thành viên của Ủy ban là các lãnh đạo đại diện cho các Bộ, ngành, cơ quan TW cùng đại điện các đơn vị liên quan.

Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội là một tổ chức chuyên môn của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Hội đồng, được thành lập theo Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tham mưu và tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam. Hội đồng có 4 Ủy ban chuyên môn gồm: Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam do lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì.

Ủy ban Phát triển bền vững về Xã hội có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với  Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và xã hội; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững về xã hội; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội ở Việt Nam;…Cơ cấu tổ chức của Ủy ban gồm: Chủ tịch - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Phạm Thị Hải Chuyền; Phó Chủ tịch – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Nguyễn Trọng Đàm và 12 thành viên là lãnh đạo của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Tổ chuyên viên giúp việc cho Ủy ban đặt tại Bộ LĐTBXH là cơ quan giúp việc của Ủy ban, do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quyết định thành lập gồm; tổ trưởng, tổ phó và thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ. Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có chức năng giúp Ủy ban xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban; xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất của Ủy ban theo yêu cầu của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ủy ban họp thường kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban có thể triệu tập họp bất thường. Hàng năm, Ủy ban báo cáo Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh về tình hình hoạt động và kiến nghị một số vấn đề về phát triển bền vững về xã hội tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng. Định kỳ 3 năm, Ủy ban xây dựng báo cáo quốc gia về phát triển bền vững về xã hội trình Chủ tịch Hội đồng về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll