Văn bản mới
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Tên tài liệu / văn bản Tệp tin Download Thao tác
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Góp ý văn bản
Quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 Góp ý văn bản
Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Góp ý văn bản
Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 Góp ý văn bản
Công văn số 710/LĐTBXH-BTXH ngày 17/3/2021 của Bộ LĐTBXH v/v xin ý kiến dự thảo Chương trình quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 Góp ý văn bản
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Công văn số 735/BTXH-VP ngày 24/12/2020 v/v báo cáo số liệu bảo trợ xã hội năm 2020 Góp ý văn bản
Công văn số 683/BTXH-CTXH ngày 04/12/2020 v/v mời tham dự tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật Góp ý văn bản
Công văn số 4782/LĐTBXH-BTXH ngày 04/12/2020 v/v trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021 Góp ý văn bản
Hướng dẫn bình xét khen thưởng đối với các cá nhân gương sáng thầm lặng vì cộng đồng Góp ý văn bản
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ) Góp ý văn bản
Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ LĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo Góp ý văn bản
Công văn số 256/BTXH-TGĐX ngày 13/5/2019 của Cục Bảo trợ xã hội v/v tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 Góp ý văn bản
Quyết định số 596/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2019 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Góp ý văn bản
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện Góp ý văn bản
Văn bản v/v nâng mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội của một số địa phương Góp ý văn bản
Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 v/v tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Góp ý văn bản
Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH v/v công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH. Góp ý văn bản
Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội Góp ý văn bản
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 41      
Scroll